సా హి త్య గా నం ... సం గీ త , చి త్ర క ళా లో క నం !

13, మార్చి 2009, శుక్రవారం

'రఘువంశ సుధాంబుధి'పై కుతూహలం!


సం
ప్రదాయ
కృతుల్లో  'రఘువంశ సుధాంబుధి చంద్ర...' వినటానికి చాలా బాగుంటుంది.
అది గాత్రమయినా, వాద్యమయినా!

ముఖ్యంగా మంద్ర స్థాయిలో వీణ పైనో, వేణువు లోనో ఈ పాట ను ఆలకిస్తే... చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది.

శ్రీరాముడి ఘనతను కీర్తించే పాట ఇది.

పట్నం సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గారు రాశారీ కృతిని. ఈ పాటను త్యాగయ్య రాశారని పొరబడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.

ఈ పాట ఏ రాగంలో ఉందో చాలామందికి తెలిసిందే- కదన కుతూహలం.

వేగంగా సాగే ఈ కృతి... రాజులను యుద్ధానికి ప్రేరేపించటానికి ఉద్దేశించిందని అంటారు.


పాటను వినాలంటే అంతర్జాలంలో చక్కగా సాధ్యమే.
ఎమ్మెస్ సుబ్బులక్ష్మి గారి గళంలో విని తీరవలసిందే. ఇక్కడ వినండి.

వేణువు లో ఈ పాట వినటం చాలా మధురానుభూతినిస్తుంది. వినండి ఇక్కడ. 

ఈ కృతి సాహిత్యం కోసం ఈ లింకు చూడొచ్చు.

రఘువంశ సుధాంబుధి పాటను రాజేష్ వైద్య  ఫ్యూజన్ వీణ వాదనలో వినటం మంచి అనుభవం.
మొదట్లో తమాషాగా ఉంటుంది రాజేష్ వైద్య ఆహార్యం చూసినప్పడు. కానీ తర్వాత తర్వాత మరీ మరీ చూసేలా, వినేలా ఉంటుంది ఆయన వీణావాదన. నేను ఇప్పటికి చాలాసార్లు చూశాను.

ఆ వీడియో చూడండి.


'కదన కుతూహలం' పేరు వినగానే  ‘రఘువంశ సుధాంబుధి’ గుర్తొస్తుంది.
ఈ బాణీ లో తెలుగులో కొన్ని సినిమా పాటలొచ్చాయి. ‘శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ’లో ఓ పేరడీ పాట ఉంది. రమేష్ నాయుడు సంగీతకర్త.

ఇక చిరంజీవి సినిమా ‘చూడాలని ఉంది’ లో  ‘యమహా నగరి కలకత్తా పురి నమహో హుగిలి హౌరా వారధి’  పాట బాగా ప్రాచుర్యం పొందిందే. ఇది కూడా ఈ ట్యూన్ ఆధారంగా స్వరపరిచిందే ! ఈ చిత్రానికి సంగీతం మణిశర్మ .


కదన కుతూహల రాగంలో ‘రఘువంశ సుధాంబుధి’ కాకుండా ఇంకా ఏమేం కృతులూ, కీర్తనలూ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలని నా కుతూహలం!