సా హి త్య గా నం ... సం గీ త , చి త్ర క ళా లో క నం !

30, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

తీయని స్వరాల ‘తెనాలి’ పాట!

  పదేళ్ళక్రితం విడుదలైన ‘తెనాలి’  నాకు చాలా అంశాల్లో నచ్చింది.

    సూర్యాపేటలో  ఉన్నపుడు మా అమ్మాయి నీహారికతో కలిసి  ఈ సినిమా చూశాం.  అప్పుడు మా పాపకు మూడేళ్ళు.

థియేటర్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు  ‘ఇప్పుడు మనం చూసిన సినిమా పేరేంటి?’ అని అడిగాను సరదాగా. 

అన్నం  తింటున్నట్టు నోటి దగ్గర వేళ్ళను ముడిచిపెట్టి  ‘తినాలి!’  అని చెప్పింది! :)

  
      సినిమాలోని  ఓ పాట  విశేషాలను మీతో పంచుకునే ప్రయత్నమిది.  ‘ప్రాణమా’ అనే ఈ యుగళగీతం  హాంటింగ్ మెలడీ!  వెన్నెలకంటి రాశారు ఈ పాటను.


ఇక్కడ  వినండి.  (ఇది ఇక్కడున్న జాబితాలో నాలుగో పాట)
 అసలీ పాటను రెహమాన్  స్వరపరిచాడని నేను మొన్నమొన్నటిదాకా గమనించలేదు. పాట బాణీ, నేపథ్య వాద్య సంగీతం  అన్నీ శ్రావ్యంగా మనసుకు హత్తుకుంటాయి.

తమిళంలో బాలుతో పాటు సాధనా సర్గమ్ ;  తెలుగులో బాలుతో పాటు  చిత్ర  పాడారు.
తమిళ గీతం ‘శ్వాసమా..’  ఇక్కడ వినండి.

పల్లవి తర్వాత... ‘ఎదలే ఎదురించవా  ఎదురై మురిపించవా’ కు ముందు  రిదమిక్ గా  వచ్చే బీట్ గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. ఇది పాటంతా వినిపిస్తుంటుంది.

‘ప్రాణమా  ప్రాణమా’ అనే మాటలను చిత్ర ఆర్తిగా  పాడిన విధానం ఎంత బాగుంటుందో... అంతే కాదు;  అదే వరసలో బాలూ   ‘ప్రాయమా’ అనే మాటను చాలా సుతారంగా  పలుకుతాడు.

రెండో చరణానికి ముందు వచ్చే వాద్య సంగీతం మనోహరం.


చిత్రీకరణ కూడా కనువిందుగా  ఉంటుంది. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఈ వీడియో చూడండి. పాట పూర్తి పాఠం నెట్ లో ఎక్కడా లేదు. అందుకే దాన్ని ఇస్తున్నాను.

దను దోచి  ఏదో చేసి  కళ్ళ నిండ కలలే దాచి
 ఎదను దోచి ఏదో చేసి   కళ్ళ నిండ కలలే దాచి
చెంతకీ  చేరకా  ఊరింతువేలా
ప్రాణమా   ప్రాణమా


ఎదలే ఎదురించవా  ఎదురై మురిపించవా
పాటే  పలికించవా  తోడై పులకించవా 
ఎదలే ఎదురించవా
ఎదురై మురిపించవా
పాటే  పలికించవా  తోడై  పులకించవా 


ప్రాణమా  ప్రాణమా...   ప్రాణమా ప్రాణమా


ఎదను దోచి  ఏదో చేసి   కళ్ళ నిండ కలలే దాచీ
 ఎదను దోచి ఏదో చేసి   కళ్ళ నిండ కలలే దాచీ
చెంతకీ  చేరకా  ఊరింతువేలా


 ప్రాయమా ప్రాయమా ....  ప్రాయమా ప్రాయమా
 
నన్ను చూసి నన్నే చూసీ  కళ్ళ తోటి కలలే దోచి
తీయని ఊహల మరిగింతువేలా


ఎదనే నిదురించవా  ఎదురై మురిపించవా
పాటే  పలికించవా  తోడై పులకించవా


1. కలిసిన కళ్ళే   కలలకు ఇళ్ళై
    వయసును గిల్లే మన్మథ విల్లై
    కలిసిన కళ్ళే   కలలకు ఇళ్ళై
   వయసును గిల్లే మన్మథ విల్లై


    హాయిగా ఊగే  ఊయలలూగే  అందం  ఎరవేసీ   సర్వమేదో సాగి
    ఆశల గోదారి ఎగిసినదంటా   తారల పూలని తీసుకుందుమంట
    నిదురించు ప్రేమయె ఉదయించె నేడే   నిదురించు ప్రేమయు ఉదయించె నేడే
     ప్రాణమా  ప్రాణమా


2.  హృదయాన ఊగే ఈ రాగహేల
       మధురం కదా ఇక మన రాసలీల
       రెక్కలు తొడిగీ తలపులు చాలా
        దిక్కులు దాటి ఎద యీ వేళ
        ఎద వీణ దాచీ మౌనగీతం నీది
      పున్నాగ విరుల సన్నాయి నీవే
       జత  నీవని నిన్నే  వలచి వచ్చానే...


     ప్రా...ణమా  ప్రాణమా
     ఎదను దోచి... (నవ్వు ఎదను దోచి ఏదో చేసి...
     కళ్ళ నిండ కలలే దాచి  ...
      ఎదనే నిదురించవా  ఎదురై మురిపించవా
     పాటే  పలికించవా  తోడై పులకించవా 
     ఎదనే నిదురించవా
      ఎదురై మురిపించవా
       పాటే  పలికించవా  తోడై  పులకించవా 


        ప్రాణమా...  ప్రాణమా..